Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Tuchtrecht
Registratienummer Ayuda (Kirsten Flint) 110008793

Ayuda wil graag voldoen aan de normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Wanneer een jeugdprofessional wordt ingeschakeld, moet u ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan geldende kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in een beroepscode. Hier staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect om moet gaan met cliƫnten. Ook staat er dat hij of zij moet overleggen met cliƫnten om tot overeenstemming te komen over de hulp die ze krijgen (gedeelde besluitvorming).

Als u vindt dat Ayuda zich niet houdt aan deze Beroepscode en/of u bent niet tevreden over het handelen van Ayuda, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure.