Als ouder wil je het beste voor je kind; je gunt hem of haar het grootste geluk van de wereld.

Het ene moment loopt de opvoeding vanzelf, het andere moment even helemaal niet en kom je er niet meer uit. Niet verwonderlijk: het is de belangrijkste, meest vervullende, maar soms ook de moeilijkste taak die er is.

In het leven van een kind kunnen dingen gebeuren die impact hebben op de ontwikkeling en die ouders voor een flinke uitdaging stellen. Iedere ouder loopt tegen vragen aan, heeft periodes van twijfel of komt ontwikkelingsvraagstukken tegen.  Soms lukt het niet de oplossingen te vinden, je kind te bereiken of aansluiting te vinden. Dan kun je wel wat hulp gebruiken.

Ik werk met kinderen die het lastig vinden om te luisteren, die faalangstig zijn, te druk zijn, niet goed tot leren komen, driftbuien hebben, onvoldoende tot bloei of groei komen met hoogbegaafdheid of gevoeligheid, last hebben van sombere gedachtes of op andere manieren belemmerd worden in hun ontwikkeling. Dit kan te maken hebben met een psychische stoornis, maar hoeft niet.

Ook werk ik met ouders die door omstandigheden in hun leven graag ondersteuning krijgen bij hun taak als opvoeder. Dit kan onder andere te maken hebben met psychische of fysieke beperkingen, verslaving of relatieproblemen.

Als pedagoog, gespecialiseerd in intensieve ambulante gezinsbegeleiding zie ik snel waar ik tot steun kan zijn. Ik kijk altijd naar hetgeen jouw gezin zelf kan en waar ik aan moet sluiten. Ik kijk naar meerdere leefgebieden (wonen, werk, onderwijs, vrije tijd, relaties en opvoeden) en werk vraaggericht.

Naast mijn jarenlange ervaring en mijn studie pedagogiek, blijf ik mezelf ook bijscholen om de beste hulpverlening te kunnen bieden. Zo ben ik IAG (intensieve ambulante gezinsbegeleider) geschoold en heb ik me gespecialiseerd in o.a. Autisme en hechting door diverse workshop. In mijn werk maak ik gebruik van Brainblocks en Een Taal Erbij. In 2020 heb ik de opleiding tot ReattachTherapeut gevolgd. In 2022 ben ik gestart met de opleiding tot systeemtherapeut bij RINO Amsterdam.

Concreet bespreken we bij de eerste afspraak (eventueel samen met de verwijzer) een vragenlijst om snel tot de kern van het probleem te komen. Vervolgens werk ik met jullie voor een afgesproken periode samen waarin we ook een evaluatie inplannen om de voortgang te bespreken (gemiddeld na 3 maanden). Als je je afvraagt of dit aanbod past bij jullie vraag neem dan gerust contact op om het te bespreken.