Ayuda biedt gespecialiseerde opvoedingsondersteuning aan multi-gestresste gezinnen door pedagogische begeleiding (individueel en systemisch). Hierbij maak ik gebruik van kort oplossingsgericht, contextueel, systemisch en competentiegericht werken. Daarnaast vervul ik regelmatig de functie van casemanager.

Ik zet hulpverlenerstrajecten op, passend binnen de situatie van het specifieke gezin. Hiervoor schrijf ik begeleidingsplannen, vraag ik indicaties aan en verzorg ik daar waar nodig de verantwoording. De ondersteuning richt zich op diverse leefgebieden: wonen, werken, financiën, zelfbeeld, familie en vrienden, vrije tijd en gezondheid (psychisch en fysiek). Samenwerking met betrokken partners (huisarts, behandelaar, gemeente, school etc) is hierin uitermate belangrijk.

Na mijn studie pedagogiek ben ik me de afgelopen jaren blijven ontwikkelen door het volgen van opleidingen, cursussen en lezingen. Zo ben ik IAG (intensieve ambulante gezinsbegeleider) geschoold en heb ik me gespecialiseerd in o.a. Autisme en hechting door diverse workshop. In mijn werk maak ik gebruik van Brainblocks en Een Taal Erbij. In 2020 heb ik de opleiding tot ReattachTherapeut gevolgd. In 2022 ben ik gestart met de opleiding tot systeemtherapeut bij RINO Amsterdam. Ik ben SKJ geregistreerd (110008793) als jeugd professional.

Ik werk samen met psychologen praktijk Charoëla, waar ik een gedeelte van de ouderbegeleiding verzorg.

Daarnaast werk ik samen met het multidisciplinair team “KCO for Kids” van het Kenniscentrum Oncologie. In dit team bieden wij hulp aan kinderen bij wie kanker in het gezin speelt.

Ziet u mogelijkheden tot samenwerken, neem dan gerust contact op. Zo bouwen wij samen aan een veilige, gezonde, stimulerende omgeving waarin kinderen en ouders weer tot zelfstandigheid (zonder gefinancierde hulp) kunnen komen.