Financieel bestaan er verschillen in tarieven, kosten en vergoedingen. Ayuda staat ingeschreven bij de kamer van koophandel. Ayuda wordt erkend als zorginstelling ofwel vrijgevestigde zorgverlener en is vrijgesteld van BTW-afdracht. Hierdoor kunnen contracten met gemeenten en zorgverleners worden aangegaan waardoor de zorg (gedeeltelijk) wordt vergoed. Er wordt zorg verleend in zowel basis- als complexe ambulante (gezins) begeleiding. Ayuda heeft contracten op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als ook de Jeugdwet (JW) met oa de regio midden IJssel en Oost Veluwe (gemeentes: Apeldoorn, Lochem, Zutphen, Epe, Voorst). Daarnaast heeft Ayuda een nauwe samenwerking met gemeente Deventer en Raalte. Ook is het mogelijk particulier gebruik te maken van de hulpverlening van Ayuda. Ayuda werkt met een uurtarief van 75 euro per uur.